[Pengadil+khusyuk+mengadili+ayam+yang+dipertandingkan]