[capt.8c818541bf2f4571b507d52e9da9bad9.pirates_giants_baseball__fxpb105.jpg]